Data Table

PHASES - LINES DISTANCE (KM) COST (USD)
PHASE 1: Rehabilitation of line
Western Line 340.0 1,428,000,000.00
Takoradi - Tarkwa - Dunkwa - Kumasi 266.8 0.00
Dunkwa - Awaso 73.2 0.00
Easter Line 327.6 1,375,920,000.00
Accra - Kumasi 303.9 0.00
Achimota - Tema 23.7 0.00
  1335.2 2,803,920,000.00
PHASE 2: Eastern "A" Expansion
Takoradi - Kumasi 266.0 1,489,600,000.00
Accra - Kumasi 300.0 1,680,000,000.00
Kumasu - Techiman - tamale 383.0 2,144,800,000.00
Tamale - Paga 212.0 1,187,200,000.00
  1161 6,501,600,000.00
PHASE 3: (Sections)
Tamale - Yendi 102.0 571,200,000.00
Fufulsu - Sawla 126.0 705,600,000.00
Techiman - Atebubu - Kwadwokurom 198.0 1,108,800,000.00
Nyinahin - Kumasi 58.0 324,800,000.00
  484 2,710,400,000.00
PHASE 4: Trans Ecowas Expansion
Aflao - tema - Accra 185.0 1,036,000,000.00
Accra - Takoradi 212.0 1,187,200,000.00
Tarkwa - Omanpe 101.0 565,600,000.00
  498 2,788,800,000.00
PHASE 5: Western Expansion
Dunkwa - Awaso 73.0 408,800,000.00
Awaso - Techiman 220.0 1,232,000,000.00
Techiman - Sawla 223.0 1,248,800,000.00
Sawla - Hamile 213.0 1,192,800,000.00
  729 4,082,400,000.00
PHASE 6: Eastern "B" Expansion
Tema - Ho 130.0 728,000,000.00
Ho - Yendi 338.0 1,892,800,000.00
  468 2,620,800,000.00
  468 2,620,800,000.00